Filip Obradović

Sistem Administrator

Potpuna tehnička podrška korporativnim korisnicima!

Obrazovanje

Visoka poslovno tehnička škola

Specijalista elektrotehnike i računarstva

2014 - 2015

SQL i NOSQL baze podataka, CSS i HTML, osnove PHP-a. Kod profesora Damjanovića položio diplomski rad na temu HTML5.

Visoka poslovno tehnička škola

Strukovni informatičar

2005 - 2008

VBA, MS Access, osnove C++ jezika. Diplomirao na temu Optičkog interneta.

Srednja tehnička škola "Radoje Marić"

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

1999 - 2003

CAD/CAM sistemi - SolidWorks, Catia. Upoznavanje sa C programskim jezikom.

Iskustvo

"Blockchain Box" Beograd

Chief Technical Officer

2019 - 2021

CTO u US blockchain development kompaniji. Dockers, Hyper-V, Phusion Passenger, Apache, NodeJS. Full time DevOps!

"CMD" Užice

IT Preduzetnik

2018 - 2019

Preduzetnička firma za pružanje podrške u sferi IT poslovanja. Veliki osvrt je u sferi medicinske informatike, teleradiologije i PACS sistema za distribuciju i arhiviranje radioloških snimaka.

Zdravstveni centar Užice

Načelnik Službe za Informacione tehnologije i komunikacije

2015 - 2019

Kao šef informatičkog odseka upravljao sa informacionim sistemom na 12 centralnih i 77 udaljenih lokacija. Sa preko 20 koordinatora vršio implementaciju IZIS i Heliant informacionih sistema. Sa "TRS" Beograd sproveo nadogradnju telefonske centrale u Opštoj bolnici Užice. Uveli Samsung signage platformu. Izvršili povezivanje dijagnostičkih aparata u skrining sistem Srbije - Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Zdravstveni centar Užice

Sistem i mrežni administrator

2012 - 2015

Zaposlen od marta 2012 godine kao sistem administrator Zdravstvenog centra Užice. Održavanje serverskih sistema poput Windows Server 2012/2008/2003, CentOS i Ubuntu. Napravio multiplatformsku virtuelnu mašinu-server. Aktivan rad sa velikim mrežnim sistemima kompanije Huawei i Cisco. Implementator Proxy, File, VPN, Web, DNS, DHCP /w BOOTP, FTP, DICOM, IPCAM servera.

"IT Guardian" Užice

Vlasnik agencije za servisiranje računara

2010 - 2012

Vlasnik agencije za servisiranje računara. Vršio servisiranje i redovno održavanje računara i računarske opreme za: Medicinsku školu u Užicu, Radio 31, Print i Print Line, Unitrag, GasDomextra i brojnih drugih. Aktivan rad u mrežnom i server okruženju, web dizajn i izrada prezentacija.

"Unitrag" Užice

Stručni saradnik za IT i špediciju

2005 - 2012

Duži niz godina radio kao carinski agent u špediterskoj kompaniji "Unitrag" doo. Po dobijanju diplome postao stručni saradnik za IT i bazirao se na informatičke usluge održavanja računara i baza podataka, izradom i uređivanjem web sajta kompanije, kao i elektronskim bankarstvom.

Znanje

Serveri i klijent operativni sistemi

Windows Workstations: 3.11, 95, 98, Me, XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 profesionalni korisnik. Microsoft server platforme: 2000, 2003, 2008, 2012, 2016 i 2019 napredni korisnik sa znanjem o Active Directory, Domain Controller i HyperV sistemu. Posedujem napredno znanje za Linux platformu: CentOS, Ubuntu, Debian

Mreže i mrežni sistemi

Mrežni administrator sa solidnim poznavanjem mrežne terminologije. Iskusan u rešavanju fizičkog i logičkog sloja mreža. Upoznat sa Huawei i Cisco mrežnim konfiguracijama njihovih proizvoda.

Administracija informacionih sistema

Sistem administrator sa iskustvom pri održavanju lokalno on-site i daljinski. Iskustvo u radu sa VPN, vmWare, HyperV, Thin client rešenjima. Office365 Administrator. Napredno poznavanje relacionih baza podataka.